dissabte, 4 d’abril del 2009

ONG, ASAMANU AFRICA

Presentació de la novel·la a la llibreria Babel, Castelló

Joan Pla ha donat una novel·la a l'ONG ASAMANU AFRICA, que té la residència a l'Alcora (L'Alcalatén), i que porta per títol:

WALLU, LA FILLA DE LA SELVA (*)

WALLU és una xiqueta que viu en un poblat de Libèria, en companyia dels seus pares i del seu germà. El poblat és as- saltat pels homes de la guerra. Son pare desapareix i sa mare és violada. Però els tres supervivents aconsegueixen traves- sar amb tota mena de penúries la selva i fer cap a un camp de refugiats de Sierra Leone. Tot canviarà per a Wallu. Però sa mare, després que té la criatura fruit de la violació, farà pro- metre a Wallu que quan tot haurà passat regressarà al poblat per a reconstruir la vella cabana...

(*) Lectura per a ESO